Category Archives: บทความ

มัลติมิเตอร์ คืออะไร

มัลติมิเตอร์ คืออะไร

มัลติมิเตอร์ ชื่อภาษาอังกฤษ Multimeterคือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์วัดค่าต่างๆของไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้ได้ทั้งกับไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Electricity : AC) ที่มาของ มัลติมิเตอร์ คือเมื่อก่อนวิศวกรจะวัดค่าต่างๆของไฟฟ้าในแต่ละทีต้องมีการพกเครื่องวัดไฟฟ้าหลายๆแบบ เช่น โวลท์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ ในการวัดเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ แต่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจึงมีการคิดค้นเครื่องมือที่สามารถวัดค่าต่างๆของไฟฟ้าได้ในครั้งเดียว คือ มิลติมิเตอร์นั่นเอง ปัจจุบันมัลติมิเตอร์หลักๆมีทั้งหมด 2 แบบได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก สามารถวัดแรงดันไฟฟ้า DC แรงดันไฟฟ้า AC กระแสไฟฟ้า DC ค่าความต้านทาน รวมทั้งเสียงสัญญาณเตือน ความต่อเนือง วัดอัตราการขยายกระแสของทรานซิสเตอร์ (hFE) อุณหภูมิ ซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้โพรบวัดอุณหภูมิ (อุปกรณ์เสริม) ข้อดีของ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม• ราคาถูก แต่บางรุ่นที่มีความละเอียดมากๆก็จะแพงหน่อย• มีปัญหาเกี่ยวกับความชื้นที่น้อยกว่า• ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวน• กรณีที่เข็มชี้ในตำแหน่งระหว่าง 2 ขีด สามารถประมาณค่าตำแหน่งระหว่างขีดนั้นได้• สามารถเห็นจังหวะสวิงของแรงดันกระแสอ่านเพิ่มเติม

Insulation Tester

Insulation Tester_1

Insulation Testerคือ เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าชนิดพิเศษสามารถใช้วัดความต้านทานที่มีค่าสูงมากเป็นเมกะโอห์ม (Mega Ohm) ได้ซึ่งค่าความต้านทานนี้เป็นค่าที่บอกถึงความเป็นฉนวนไฟฟ้า หรือเป็นเครื่องชี้วัดการรั่วลงดิน (ground) ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า เราจำเป็นต้องวัดความเป็นฉนวน ขั้วต่อที่มีไฟฟ้าไหลอยู่ทั้งหมดของเครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องหุ้มด้วยฉนวนซึ่งต้องมีความต้านทานฉนวนสูงๆ(สูงมากกว่าที่มาตรฐานระบุ) เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือการเกิดไฟดูดเนื่องจากสัมผัสไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจ ฉนวนไฟฟ้าที่เราเจอบ่อยๆก็คือ ฉนวนของสายไฟฉนวนบนปลั๊กไฟ จะเห็นได้ว่า เมื่อเราจับปลั๊กไฟไปเสียบบนเต้าไฟฟ้า ไฟฟ้าจะช็อตเราได้ ถ้าหากเต้ารับ ปลั๊กไฟ และสายไฟนั่นมีค่าฉนวนเสื่อม ฉนวนต่างๆเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ได้จากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น การสั่นสะเทือน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และส่งผลให้ค่าความต้านทานฉนวนลดลง ดังนั้นเราควรมีการตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนเพื่อเช็คสภาพความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ด้วยเครื่องทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Insulation Tester) อยู่ตลอด มาตรฐานสากลด้านการติดตั้งไฟทำในอาคาร IEC 60364 ได้เสนอเนื้อหาเฉพาะในหัวข้อ “การทวนสอบ” ซึ่งสามารถค้นหาได้ในส่วนที่ 6 ในหัวข้อดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขของค่าต่ำสุดสำหรับความด้านทานฉนวนซึ่งทดสอบด้วยแรงดันทดสอบเฉพาะโดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆ เชื่อมต่อเข้ากับวงจร แรงดันของวงจรที่กำหนด แรงดันทดสอบในกระแสตรงที่ใช้เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานความเป็นฉนวน SEL,PELV≤ (<50V กระแสสลับ ≤ 120V (กระแสตรง) 250V ≥ 0.5MΩ  ไม่เกินอ่านเพิ่มเติม