MODEL 2002PA

ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ KYORITSU Digital Clamp Meter รุ่น KEW 2002PA

  • วัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ถึง 2000A
  • ฟังก์ชันค้างค่า Peak
  • ปากคีบรูปหยดน้ำขนาดใหญ่
  • วัดสายไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง 55 มม.
  • ความละเอียดต่ำสุด 0.1 A
สั่งซื้อสินค้า