MODEL 3007A

เครื่องตรวจสอบความเป็นฉนวน KYORITSU Digital Insulation Tester รุ่น 3007A

– มี bar graph แสดงค่าแรงดันที่ใช้ในการทดสอบฉนวน

– แสดงค่าแรงดันไฟสลับ (AC voltage) ของวงจรที่วัดด้วยตัวเลขกะพริบ

– ระบบปรับตั้งศูนย์อัตโนมัติ เพื่อลดผลกระทบจากสายวัดก่อนที่จะใช้วัดค่าความต่อเนื่อง

– สวิตซ์ Trac-lock ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าและการวัดความต่อเนื่อง (เฉพาะรุ่น 3007A)

– มีเสียงเตือนหากวงจรที่วัดค่ายังมีแรงดันไฟฟ้าอยู่

– ระบบคายประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ จะคายประจุไฟฟ้าที่ค้างในวงครที่วัดเมื่อปล่อยปุ่ม Test

– มีไฟส่องสว่างสำหรับดูค่าในที่มืด (เฉพาะรุ่น 3007A)

– กระแสสลับวงจรในการวัดค่าความต่อเนื่องเท่ากับ 200mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

– กระแสต่ำสุดในการวัดค่าฉนวนไฟฟ้าเท่ากับ 1mA ตามมาตรฐาน IEC 61557

สั่งซื้อสินค้า