KEW 1061

  • เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูง เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
  • DC basic Accuracy เท่ากับ 0.02% สำหรับ 1061/1062
  • จอแสดงผลขนาดใหญ่
  • แสดงข้อมูลการนับได้ 50,000 จำนวน กราฟแท่งที่แบ่งออกเป็น 51 ส่วน โดยมีจอแสดงผลแสงสีขาวจากด้านหลัง
  • เครื่องวัดค่า True-RMS
  • เครื่องวัด AC และ AC+DC แบบ True-RMS แสดงค่า AC และ DC พร้อมกันผ่านจอแสดงผลคู่
  • ฟังก์ชันการสอบเทียบค่าโดยผู้ใช้

สั่งซื้อสินค้า

Category: