KEW 1062

 • เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูง เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
 • DC basic Accuracy เท่ากับ 0.02%
 • จอแสดงผลขนาดใหญ่
 • แสดงข้อมูลการนับได้ 50,000 จำนวน กราฟแท่งที่แบ่งออกเป็น 51 ส่วน โดยมีจอแสดงผลแสงสีขาวจากด้านหลัง
 • เครื่องวัดค่า True-RMS
 • สามารถวัดครอบคลุมความถี่ AC ตั้งแต่ 10Hz ถึง 100kHz
 • สามารถเลือกโหมดการตรวจจับค่า True-RMS หรือค่า MEAN ได้
 • เครื่องวัด AC และ AC+DC แบบ True-RMS แสดงค่า AC และ DC พร้อมกันผ่านจอแสดงผลคู่
 • หาค่าสูงสุดภายในเวลาที่รวดเร็วที่ 250 s
 • ฟังก์ชัน Low-pass ฟิลเตอร์ วัดแรงดันและความถี่ได้อย่างมั่นใจ ในวงจรขับมอเตอร์แบบปรับความเร็ว
 • มีฟังก์ชัน Low Power (W) สำหรับการวัดความต้านทานของส่วนต่างๆ บนแผงวงจร (PCB) ที่มีค่ากระแสต่ำ
 • ฟังก์ชันการสอบเทียบค่าโดยผู้ใช้

สั่งซื้อสินค้า

Category: