KEW 6315

ควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (พลังงาน) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  • วัดกำลังไฟฟ้าและคุณภาพของกำลังไฟฟ้าพร้อมกัน
  • บันทึกกำลังไฟฟ้า / ฮาโมนิกส์ / รูปแบบของคลื่น / คุณภาพของกำลังไฟฟ้าทุกช่องสัญญาณ (แรงดันไฟฟ้า : 3ch, กระแสไฟฟ้า 4ch)
  • คำแนะนำในการเริ่มใช้งานอย่างง่าย การตรวจสอบระบบการต่อไฟฟ้า และการตรวจจับด้วยเซ็นเซอร์ เพื่อให้วัดค่าได้ง่ายและน่าเชื่อถือ
  • วัดค่าด้วยความแม่นยำสูง ความแม่นยำที่รองรับ : ±0.3%rdg (กำลังงาน), ±0.2%rdg (แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า) ได้มาตรฐานสากล IEC61000-4-30 Class S และได้มาตรฐานยุโรป EN50160
  • ตรวจสอบการวัดค่าตามเวลาจริงจากระยะไกลได้ โดยผ่านการสื่อสารของบลูทูธ สามารถจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ด SD ที่ให้มาได้ สามารถสร้างรายงาน EN50160 ได้หลังจากตรวจสอบด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
  • มีแคลมป์เซ็นเซอร์สำหรับวัดกระแสหลากหลายแบบ ตั้งแต่พิกัด 1000A จนถึงพิกัด 3000A และวัดค่าการรั่วของสายดิน
  • ตรวจสอบการสิ้นเปลืองกำลังงาน ณ จุดทำงาน แสดงด้วยกราฟแนวโน้มและดีมานด์เพื่อให้จดจำได้ง่าย
  • หน้าจอสีแบบ TFT ที่มีความละเอียดสูง
  • IEC61010-1 CAT.IV 300V, CAT III 600V, CAT.II 1000V

สั่งซื้อสินค้า