KEW 5204BT

KYORITSU LIGHT METER KEW 5204BT เครื่องวัดความเข้มแสง

  • ซนเซอร์วัดค่าความสว่างแบบถอดออกและปรับหมุนได้
  • ฟังก์ชันคงค่าวัด
  • ฟังก์ชันค่ามากที่สุุด (MAX)/ค่าน้อยที่สุุด (MIN)
  • จอภาพ LCD ขนาดใหญ่พร้อมไฟแบ็คไลท์
  • สื่อสารผ่านระบบไร้สาย กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต(เฉพาะรุ่น 5204BT)
สั่งซื้อสินค้า
Category: