MODEL 5202

KYORITSU วัดความเข้มแสง Light Meter รุ่น Model 5202

  • มี 3 ย่านวัด จากต่ำถึงสูง (200/2, 000/20, 000 Lux)
  • มีปุ่มค้างตัวเลข สำหรับค้างค่าที่วัดได้
  • เซนเซอร์วัดความเข้มแสงกับตัวเครื่องแยกออกจากกัน
  • ความเร็วในการวัดความเข้มแสงทุกๆ 2.5 ครั้งต่อวินาที
  • สามารถปรับเทียบศูนย์ได้ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำ
สั่งซื้อสินค้า
Category: