KEW 6516BT

เครื่อง ทดสอบมัลติฟังก์ชั่น Kyoritsu รุ่น 6516ฺBT (12 in 1)

  • มีเรนจ์ 4 ระดับ เหมาะกับการทดสอบความต้านทานฉนวน (100/250/500/1000V) ทดสอบการปล่อยประจุของความจุไฟฟ้าในวงจรอัตโนมัติ
  • ค่าดัชนีโพลาไรเซชั่น (PI) และอัตราส่วนการซึมซับไดอิเลคทริค (DAR)
สั่งซื้อสินค้า