KEW 8035

  เครื่องวัดลำดับเฟสไฟฟ้า 3 เฟส แบบไม่สัมผัส KYORITSU Phase Indicator รุ่น KEW 8035

  • เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ทดสอบได้อย่างปลอดภัย โดยที่หัววัดไม่จำเป็นต้องสัมผัสโดยตรงกับสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่
  • คลิปปากจระเข้หุ้มฉนวนสามารถหนนีบสายหุ้มฉนวนได้ตั้งแต่ φ2.4 ถึง 30 มม .
  • การหมุนของเฟสจะแสดงด้วยไฟส่องสว่าง LED แบบหมุนและโทนเเสียงแบบลอจิคัล
  • สามารถติดตั้งเครื่องมือเข้ามือกับแผงโลหะได้โดยใช้แม่เหล็กที่ด้านหลัง
  • ช่วงการวัดกว้างสำหรับการติดตั้ง 3 เฟส ตั้งแต่ 70V ถึง 1000 V AC
  • ฟังก์ชั่นความสว่างระดดับพิเศษช่วยให้ไฟ LED แสดงสัญญาณได้อย่างชัดเจนในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงด้วย
  สั่งซื้อสินค้า