KEW 6024PV

  KYORITSU เครื่องทดสอบฉนวน ความต้านทานดิน โซลาเซลล์ PhotoVoltaic (PV) Insulation Earth Tester รุ่น KEW 6024PV

  • วัดค่าความเป็นฉนวนได้ถูกต้องแม้ว่าชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PhotoVoltaic (PV) arrays) กำลังผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ก็ตาม
  • ไม่ต้องทำให้แผง PV ลัดวงจร หรือทำการทดสอบในเวลากลางคืนเพื่อวัดค่าความเป็นฉนวน
  • วัดค่าความต้านทานดินด้วยวิธี VoltAmperometric ที่จุด 3 ขั้วและ 2 ขั้ว
  • ออกแบบมาโดยให้กันน้ำได้ สามารถทำการวัดค่าได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย
  • ฟังก์ชั่นหน่วยความจำบันทึกได้สูงสุดถึง 1000 ข้อมูล
  • ปุ่มมีแสงไฟสว่างและหน้าจอแสดงผลพร้อมไฟ Backlight ขนาดใหญ่ช่วยให้ง่ายในการอ่านค่าในที่มืด
  • เวลาทั้งหมดจะแสดงขึ้นพร้อมกับค่าที่วัดได้หลังจากเริ่มต้นวัดค่า
  • กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
  • ชุดสายวัดพร้อมสวิตช์รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง
  • คายประจุอัตโนมัติพร้อมแสดงค่าแรงดันและค่าที่วัดได้
  • สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์และทำการวิเคราะห์ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
  • ด้วยการบ่งชี้ระยะเวลาในการทดสอบ จึงทำให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวนได้โดยการอ่านค่าเป็นเวลาหนึ่งนาที
  สั่งซื้อสินค้า